Sākums Rīki Klientiem Palīdzība Aktualitātes Par mums Kalkulatori DocGen
 
Lietošanas pamācība
Tehniskā palīdzība
Biežāk uzdotie jautājumi
BUJ Arhīvs
Uzdot savu jautājumu
Kodi PALĪDZĪBA / Biežāk uzdotie jautājumi

JAUTĀJUMI PAR RĪKA DARBĪBU
PVN ATSKAITES
DARBINIEKU ATSKAITES
CITAS ATSKAITES
MICROSOFT EXCEL

 JAUTĀJUMI PAR RĪKA DARBĪBU


J: Kā jābūt noformētam datuma laukam xls failos?

A: Datumiem jābūt dd.mm.yyyy formātā, skaitļiem atdalītiem ar punktu. Atsevišķos gadījumos rīks var pareizi konvertēt arī citus formātus, tomēr mēs iesakam lietot augstāk minēto formātu.

J: Gribu izmantot savus excel failus, bet paziņojumā par FP izmaksātajām summām man nav jānorāda tik daudz informācijas, cik ir Eatsaites sagatavotajos failos, pie tam man to arī nav nepieciešams noradīt. Vai mans fails būs konvertējams?
A: Nē, Jums nepieciešams failu sagatvot tieši tādu, kāds tas ir www.eatskaites.lv. Ievietojiet tik daudz kolonnu, cik Jums tās trūkst, pat tad, ja tās ir jāatstāj tukšas. Kolonnu nosaukumus varat nenorādīt.

J: Vai atskaitēs norādot NPK tam ir jāliek punkts (1.)?
A: Nav ieteicams rakstīt punktu aiz skaitļa NPK laukos.

J. Vai fails tiks konvertēts gadījumā, ja skaitļi būs nevis ierakstīti, bet izrēķināti (formulas?)
A: Tas nav ieteicams - fails var tikt kļūdaini konvertēts. Šādā gadījumā summas iekopējiet kā vērtības (Paste special - values).

J: Vai drīkstu skaitļus formatizēt izmantojot 1000 atdalītāju?
A: Tas nav ieteicams - fails var tikt kļūdaini konvertēts. Izvēlnē FORMAT CELLS, zem NUMBER pārliecinieties, ka nav atzīmēts USE 1000 SEPERATOR ().

J: Vai varu izmantot komatu kā atdalītāju starp skaitļa decimāldaļām?
A: Noteikti nē. Lai rīks aptazītu skaitļu laukus, tiem jābūt formātā NUMBER, ar punktu kā decimāldaļu atdalītāju.
uz augšu>>>


 PVN ATSKAITES


J: Importēju EDS VN deklarācijas pielikuma PVN1 I daļu - dažiem ierakstiem vairs nebija PVN reģistrācijas numuri. Vai tie varēja pazust konvertācijas laikā?

A: Konvertācijas laikā dati pazust nevar. Pārbaudiet, vai attiecīgo ierakstu formāts nav kļūdains (piem, datums, valūta utml.), kā arī vai saskaņā ar noteikumiem par šo atksaišu aizpildīšanu EDS darījumu veidiem, kas norādīti rindiņās, kurās pazuduši PVN numuri, jānorāda PVN reģistrācijas numurs.

J: Konvertēju PVN deklarācijas pielikumu PVN1 III daļu. Pēc importa EDS pamanīju, ka pazudušas ir pēdējas divas rindiņas, kurās norādīti darījumi zem 1000 Ls (darījuma veids T) un atsevišķi neuzrādāmie darījumi no Ls 1000 (darījumu veids X)
A: Šāda situācija var rasties tad, ja pirmajā kolonnā NPK šīm rindām neesiet norādījis kārtas numuru.

J: PVN1 III daļā man kolonnā PVN deklarācijas rindas nr. jānorāda 482 rindu, Excel to nevar izdarīt. Kā pareizi norādīt excel failā?
A. Excel failā rakstiet 48.2

J: Ko darīt, ja PVN deklarācijas pielikumos rēķina sērijas numurs un rēķina numurs excell failā parādās atsevišķās kolonnās?
A: Iezīmējiet un nokopējiet (ctrl+c) abas apvienojamās kolonnas un iekopējiet tās (ctrl+v) jaunā NOTEPAD dokumentā. Iezīmējiet un nokopējiet vienu tukšo lauku starp apvienojamajām kolonnām un ar komandu REPLACE (AIZVIETOT) (ctrl+h) izdzēsiet tukšās vietas - augšējā laukā FIND WHAT (MEKLĒT) iekopējot tukšā lauka simbolu, apakšējā laukā REPLACE WITH (AIZVIETOT) nerakstot neko un spiežot REPLACE ALL (AIZVIETOT VISUS)

J: Ko darīt, ja excell failos darījuma partnera PVN numurs (burti un skaitļi) uzrādās vienā kolonnā, bet gatavojot deklarācijas PVN2 un PVN3, tos nepieciešams uzrādīt dažādās kolonnas?
A: Aiz kolonnas, kura jāsadala, ievietojiet jaunu. Iezīmējiet sadalāmos laukus, augšējā izvēlnē DATA (DATI) izvēlaties TEXT TO COLUMNS. Nākamajā solī izvēlieties FIXED WIDTH, ja dati ir sakārtoti vienādi viens zem otra un ir iespējams tos atdalīt "sagriežot" vajadzīgās daļās vai DELIMITED, ja jāizmanto citi kritēriji. Ja izvēlēts FIXED WIDTH, tad nākamajā solī "ieklikšķiniet" bultu starp atdalāmajiem laukiem (ar diviem klikšķiem to var izņemt). Ja izvēlēts DELIMITED, nākamajā solī izvēlieties to zīmi vai simbolu, kas ļautu datus pareizi sadalīt pa atsevišķiem laukiem (tie var būt gan jau piedāvātie varianti - TAB, SPACE utt, vai arī laukā OTHER (CITI) jebkurš cits simbols (burts, cipars utt). Ja nepieciešams, nākamajā solī norādiet kolonnu datu formātu un spieziet FINISH (PABEIGT).

J: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I un III daļā jānorāda attaisnojuma dokumenta veida kods. Man excel failā tas ir norādīts ar vārdiem (rēķins, pavadzīme utt). Kā to var ātri izdarīt, lai nebūtu jālabo katrs atsevišķs ieraksts?
A: Iezīmējiet laukus, kuros informācija jāaizstāj ar citu, atver aizvietošanas logu (ctrl+h). Augšējā laukā FIND WHAT (MEKLĒT) iekopējiet aizvietojamo simbolu, simbolus, vārdus vai citu informāciju, apakšējā laukā REPLACE WITH (AIZVIETOT) rakstiet jauno simbolu, vārdu, vārdus un spiežot REPLACE ALL (AIZVIETOT VISUS) aizvietojiet visu informāciju.
uz augšu>>>


 DARBINIEKU ATSKAITESJ: Vai atskaitēs, kurās jānorāda personas kods, tas jānorāda ar svītru vai bez?

A: Personas kodu variet norādīt gan ar svītru, gan bez. Datu konvertācija būs korekta jebkurā gadījumā.

J: Pēc importa EDS man bija pazudis Papildu atvieglojuma kods, bet atvieglojuma summa tika importēta pareizi. Vai tas varētu būt tādēļ, ka ierakstot kodu, piemēram, 090 excel failā parādījās kods 90? Un ko darīt, lai tā nebūtu?
A: Jā, tas noteikti ir tādēļ, ka excel failā nav uzrādīts pilns kods. Lai koda pirmais cipars nepazustu, nepieciešams attiecīgos laukus noformatizēt kā, piemēram, tekstu - iezīmē laukus, uzklikšķina peles labo pogu, no saraksta izvēlas FORMAT CELLS, tad izvēlas sadaļu NUMBER un CATEGORY norāda TEXT.

J: Paziņojumā par FP izmaksātajām summām (kopsavilkumā) papildu atvieglojumu jāaizvieto ar papildu atvieglojuma kodu. Kāds ir ātrākais veids, kā to izdarīt?
A: Iezīmējiet laukus, kuros informācija jāaizstāj ar citu, atver aizvietošanas logu (ctrl+h). Augšējā laukā FIND WHAT (MEKLĒT) iekopējiet aizvietojamo simbolu, simbolus, vārdus vai citu informāciju, apakšējā laukā REPLACE WITH (AIZVIETOT) rakstiet jauno simbolu, vārdu, vārdus un spiežot REPLACE ALL (AIZVIETOT VISUS) aizvietojiet visu informāciju.

J: Ko darīt, ja paziņojumā par FP izmaksātajām summām (kopsavilkumā) excel failā datuma formāts neatbilst vietnē ievietotā faila nosacījumiem (diena, mēnesis, gads)?
A: Iezīmējiet formatizējamos laukus, nospiežot peles labo pogu izvēlas FORMAT CELLS, izvēlieties NUMBER, tad DATE, izvēlieties formātu dd.mm.yyyy (14.03.2001).
uz augšu>>>


 CITAS ATSKAITES


J: Konvertēju atskaiti par darījumu kvīšu izlietojumu. Importējot EDS bija kļūdu paziņojums par kļūdu datumā. Kādēļ tā?

A: Iespējams, Jūs nebijāt kolonnu Kvīšu reģistrēšanas datums formatizējis kā Date.
uz augšu>>>


 MICROSOFT EXCEL


J: Ko darīt, ja PVN deklarācijas pielikumos rēķina sērijas numurs un rēķina numurs excell failā parādās atsevišķās kolonnās?

A: Iezīmējiet un nokopējiet (ctrl+c) abas apvienojamās kolonnas un iekopējiet tās (ctrl+v) jaunā NOTEPAD dokumentā. Iezīmējiet un nokopējiet vienu tukšo lauku starp apvienojamajām kolonnām un ar komandu REPLACE (AIZVIETOT) (ctrl+h) izdzēsiet tukšās vietas - augšējā laukā FIND WHAT (MEKLĒT) iekopējot tukšā lauka simbolu, apakšējā laukā REPLACE WITH (AIZVIETOT) nerakstot neko un spiežot REPLACE ALL (AIZVIETOT VISUS)

J: Ko darīt, ja excell failos darījuma partnera PVN numurs (burti un skaitļi) uzrādās vienā kolonnā, bet gatavojot deklarācijas PVN2 un PVN3, tos nepieciešams uzrādīt dažādās kolonnas?
A: Aiz kolonnas, kura jāsadala, ievietojiet jaunu. Iezīmējiet sadalāmos laukus, augšējā izvēlnē DATA (DATI) izvēlaties TEXT TO COLUMNS. Nākamajā solī izvēlieties FIXED WIDTH, ja dati ir sakārtoti vienādi viens zem otra un ir iespējams tos atdalīt "sagriežot" vajadzīgās daļās vai DELIMITED, ja jāizmanto citi kritēriji. Ja izvēlēts FIXED WIDTH, tad nākamajā solī "ieklikšķiniet" bultu starp atdalāmajiem laukiem (ar diviem klikšķiem to var izņemt). Ja izvēlēts DELIMITED, nākamajā solī izvēlieties to zīmi vai simbolu, kas ļautu datus pareizi sadalīt pa atsevišķiem laukiem (tie var būt gan jau piedāvātie varianti - TAB, SPACE utt, vai arī laukā OTHER (CITI) jebkurš cits simbols (burts, cipars utt). Ja nepieciešams, nākamajā solī norādiet kolonnu datu formātu un spieziet FINISH (PABEIGT).

J: Paziņojumā par FP izmaksātajām summām (kopsavilkumā) papildu atvieglojumu jāaizvieto ar papildu atvieglojuma kodu. Kāds ir ātrākais veids, kā to izdarīt?
A: Iezīmējiet laukus, kuros informācija jāaizstāj ar citu, atver aizvietošanas logu (ctrl+h). Augšējā laukā FIND WHAT (MEKLĒT) iekopējiet aizvietojamo simbolu, simbolus, vārdus vai citu informāciju, apakšējā laukā REPLACE WITH (AIZVIETOT) rakstiet jauno simbolu, vārdu, vārdus un spiežot REPLACE ALL (AIZVIETOT VISUS) aizvietojiet visu informāciju.

J: PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I daļā kolonnā "Darījuma partnera PVN numurs" dažos ierakstos starp butiem LV un cipariem ir atstarpe. Kā tās vienkārši izdzēst?
A: Iezīmējiet laukus, kuros informācija jāizdzēš, atveriet aizvietošanas logu (ctrl+h). Augšējā laukā FIND WHAT (MEKLĒT) iekopējiet aizvietojamo simbolu, apakšējā laukā REPLACE WITH (AIZVIETOT) nerakstiet neko un spiežot REPLACE ALL (AIZVIETOT VISUS) izdzēšiet visus liekos simbolus.

J: Ko darīt, ja paziņojumā par FP izmaksātajām summām (kopsavilkumā) excel failā datuma formāts neatbilst vietnē ievietotā faila nosacījumiem (diena, mēnesis, gads)?
A: Iezīmējiet formatizējamos laukus, nospiežot peles labo pogu izvēlas FORMAT CELLS, izvēlieties NUMBER, tad DATE, izvēlieties formātu dd.mm.yyyy (14.03.2001).
uz augšu>>>


 


Aizmirsu paroli

KONTAKTI

atskaites@eatskaites.lv

+371 29483489eatskaites.lv skype  eatskaites.lv twitter  eatskaites.lv draugiem.lv eatskaites.lv facebook

 
 
Copyright © EATSKAITES - visas tiesības aizsargātas